139503221300027417901434

سفارس ساخت کشتی به خارجی‌ها به صلاح کشور نیست...

نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که سفارش ساخت کشتی به خارج به صلاح کشور نیست، گفت: با توجه به مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی، کشتیرانی‌ها و بهره‌برداران حوزه دریا باید به صنایع د...
139409021025069166558964

کارت سوخت به شرط رفع اشکالات مانع موثر قاچاق است...

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که با مدیریت سوخت در کشور نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت گفت: استمرار فعالیت سامانه هوشمند سوخت به شرط رفع اشکالات قبلی در جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت بهین...