57308901

ایران همچنان از سیاستگذاران و بازیگران اصلی اوپک است...

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سفر دبیرکل اوپک، نشان می‌دهد که ما همچنان از جایگاه ویژه خودمان در این سازمان برخوردار هستیم گفت: این سفر نشان دهنده آن است که ایران جایگاه خود...
4811220_623

خودروهای ترانزیتی در سهمیه بندی گازوئیل جایگاهی ندارد...

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:مهم‌ترین موضوع هایی که در سهمیه بندی گازوییل به آن باید توجه شود مربوط به خودروهای ترانزیت است وباید دولت برنامه هایی برای سهمیه بندی و تعیین نرخ آن ها نیز ارائه دهد....
4811220_623

خودروهای ترانزیتی در سهمیه بندی گازوئیل جایگاهی ندارد...

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:مهم‌ترین موضوع هایی که در سهمیه بندی گازوییل به آن باید توجه شود مربوط به خودروهای ترانزیت است وباید دولت برنامه هایی برای سهمیه بندی و تعیین نرخ آن ها نیز ارائه دهد....