82178504-70919042

رمز موفقیت استارتاپ ها چیست

ایده خوب برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب و موفق عاملی بسیار مهم به شمار می رود، اما به گفته کارشناسان، مهمتر از ایده اجرای مناسب آن است، چراکه بسیاری از استارتاپ های حتی درجه یک به دلیل اجرای نادر...