139503181347161617883004

پروژه حذف جهاد سازندگی در دولت اصلاحات تکمیل شد...

فرمانده گردان مهندسی جهاد سازندگی گیلان در دوران دفاع مقدس با بیان این که جهاد سازندگی به منظور آبادانی روستاها به دستور امام خمینی(ره) شکل گرفت، گفت: پروژه حذف جهاد سازندگی از دوره بازرگان آغاز و در...