dr-mehdi-jahangiri

10 الزام برای رشد اقتصادی

نائب رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید یکسری الزامات به کار گرفته شود که می توان به «جذب سرمایه گذاری، یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مالیاتی، قیمت حامل های ان...
۱۴۵۲۱۵۱۸۳۶۷۸۹_ahvaz

کدام شرکت‌ها برای کدام میدان‌های نفتی نقشه کشیده‌اند؟...

وقت اولین مناقصات پساتحریمی ایران از اردیبهشت و اوایل آن به خرداد یا تیر تغییر کرده و البته هنوز IPC نیز در حال بررسی است اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، زمان جدید باید برای قرادادهایی که ارزش آن ...