1416234012107_606

گندم دولتی از کیفیت لازم برخوردار نیست...

با توجه به ممنوعیت واردات گندم، مقرر شد که قیمت گندم آزاد برای صنایع مرتبط در سال جاری کیلویی۲۵۰ تومان ارزان‌تر از سال گذشته تامین شود اما رییس انجمن صنفی ماکارونی می‌گوید کیفیت گندم دولتی برای تولید...