139503110910346337806024

پیشنهاد جدید برای صادرات برق

کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران با بیان اینکه "افزایش صادرات برق یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد مقاومتی است"، پیشنهاد کرد که دولت به جای طلب بخش غیردولتی از وزارت نیرو به این بخش گاز ...