139411101549057537001694

خرید هواپیما نه اولویت کشور است نه معضلات را حل می کند...

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور سابق با اشاره به محدود بودن منابع مالی دولت برنامه دولت برای خرید میلیاردی هواپیماهای مسافربری از ایرباس و بوئینگ را اشتباه دانست و گفت: خرید هواپیما نه ا...