image_fullsize_705f0110-ce39-40dd-b433-398f2ba81cdb_49133649-b10e-4ab2-8230-0d80db48e743_main-300x

کمرنگ‌شدن احتمال برگزیت، موجب سقوط طلا شد/هر اونس 1280 دلار...

بعد از ثبت بیشترین رشد یک روزه خود در آخرین جلسه هفته گذشته، طلا در روز دوشنبه افتی ۱ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که نشانه‌هایی وجود دارد که خبر می‌دهد شانس ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا اف...