13941017100724156861124

نقش فضای مجازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، فضای مجازی را به عنوان عامل جدید برای نیل به رونق اقتصادی و تاثیر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد. ...
139303071126544112857834

تحقق اقتصاد مقاومتی با افزایش ارزش افزوده مواد معدنی...

افزایش قیمت جهانی سنگ آهن طی هفته های اخیر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این ماده معدنی در کشورمان مغتنم بود اگرچه این مقدار افزایش به هیچ وجه جبران کننده خسارت های سنگینی که طی دو سال گذشته در پی ...
13940527120106825901234

اقتصاد مقاومتی با تعاون به عمل می‌رسد

ارکان اقتصادی ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است که در راستای قانون دولت ملزم به واگذاری حداقل ۸۰ درصد منابع درآمدی (اقتصادی) به نفع مردم با اولویت تعاون است، با توجه به این اصل تقویت بخش تعاون راهکار ت...