دانلود (5)

تعهدات بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟...

خلاصه تعهدات قرارداد کانون بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سال ۹۵ - ۹۴ با بیمه آتیه‌سازان حافظ، به دنبال پرسش‌های برخی بازنشستگان درباره تحت پوشش بودن برخی تعهدات بیمه تکمیلی در ادامه به این ش...
13930206000720_PhotoA

توزیع کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی ظرف ۱۰ روز آینده...

مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس از توزیع کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی در سراسر کشور ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: تاخیر در صدور کارت‌ها به دلیل افزایش ...