1460892932217_images65

رحمتی که بارید؛ مشکلی که پابرجاست

بارندگی‌هایی اخیر گرچه توانست ۱٫۵ میلیارد مترمکعب به ذخیره آب کشور کمک کند، اما موفق نشد غول بزرگ بحران آبی کشور را شکست دهد و همچنان این بحران عظیم گریبان‌گیر کشور است و جز با یک بسیج همگانی قابل شک...