image_fullsize_1015fd91-955f-4adf-b27c-db535aa67ed1_e0c6dd38-7204-4dc2-b310-8043ca328138_main-300x

بازار اندونزی منتظر کدام کالاهای ایرانی است؟...

رایزن بازرگانی ایران در اندونزی پتانسیل‌هایی را که این دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دارند تشریح و پیش‌بینی کرد که در صورت ایجاد روابط بانکی حجم مبادلات تجاری ایران و اندونزی از ۲۰۰ میلیون...