1421136116978_20141021125051

انتقاد اتاقی‌ها از دو نرخی شدن بنزین

برخی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در بخش خصوصی معتقدند دو نرخی شدن بنزین آثار مطلوبی در فضای اقتصادی نخواهد داشت چرا که دو نرخی شدن بنزین به اصل واقعی سازی قیمت‌ها لطمه می‌زند و باعث ایجاد شغ...