13930431131944603263854

ایجاد ظرفیت ۱۲۰ ترابیتی برای شبکه ملی اطلاعات...

محمود خسروی با افزایش بالغ بر ۵۰۰ درصدی ظرفیت پهنای باند کشور از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم از شرکت ارتباطات زیرساخت رفت و مأموریت توسعه زیرساخت تا تحقق زیرساخت ۱۲۰ ترابیتی برای شبکه ملی اطلاعات ب...