139503250945244097918844

خانه تکانی زنگنه در وزارت نفت با نگاه به انتخابات ۹۶...

رویترز طی گزارشی نوشت در حالی که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قراردادهای جدید نفتی ایران را از مسیرخود خارج کند، زنگنه مدیریت شرکت ملی نفت ایران را به یک متحد قابل اعتماد واگذار کرده تا ب...
108549_739

درس‌ها و عبرت‌های انتخابات88‌/عقب‌نشینی در‌برابرفتنه‌ خطاست...

یک درس مهم از فتنه ۸۸ این است که گاهی اوقات لطمه و ضربه داخلی ها خیلی بیشتر از دشمنان است. وقتی که در طول سی و چند سال گذشته، دشمن نتوانسته بود کشور را مختل کند ولی با فتنه که با همکاری نیرو های داخل...
مطرودان امت

نقش خواص در بسترسازی برای فتنه

سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی باید بیش از هر زمان دیگر بسترسازان فتنه را زیر نظر داشته باشند چرا که طراحان فتنه همواره این افراد را سواره نظامان موثری می دانند که در بزنگاهها کشور خود را با قیمتی نا چی...
2380_939

نقش فتنه 88 بر تحریم های ایران

فتنه های سال ۸۸ که با همکاری و آموزش قبلی آمریکای ها جهت کودتا و تغییر حکومت در ایران انجام شد علاوه برضربه مالی بیش از سیصد میلیارد تومان بابت به آتش کشیدن اتوبوس، بانک و..... و دادن ۲۲ نفر شهید خسا...