13950228000655_PhotoA

دولت قراردادهای مرتبط با سرنوشت مردم رامحرمانه اعلام می‌کند...

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای از بانک مرکزی خواست جزئیات قرارداد FATF را به اطلاع مردم برساند گفت: از عیوب دولت این است که قراردادهای مرتبط با سرنوشت مرد...