13940816000801_PhotoA

آفتاب برجام «ارج» را هم سوزاند

در شرایطی که رئیس جمهور برجام را آفتاب تابان نامید و سخن از گشایش‌های تازه در حوزه‌های مختلف در دوران پسابرجام کرد با ورشکستگی و تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه لوازم خانگی مواجه می‌شویم که کارگرانش در زیر...
13920418122053604813874

تعطیلی ارج تصمیم مجمع بود

دبیرانجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه تعطیلی امروز کارخانه ارج وضعیت نامناسب صنعت لوازم خانگی کشور را نشان می‌‌دهد گفت: در صورت عدم حمایت از تولید کننده داخلی در آینده نشان های وارداتی بازار را قبضه خ...