2182976

نشست بی ثمر رهبران اتحادیه اروپا

این نشست که دو ماه پس از رای انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا برگزار شده فرصتی است تا رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا تعهد خود نسبت به اتحادیه اروپا را نشان بدهند هر چند که در پایان این نش...
139504080921112008017674

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند به ضرر ایران تمام شود...

کارشناس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا گفت: خروج انگیس از اتحادیه اروپا، با رکودی که ایجاد می کند به ضرر ایران بوده چراکه موجبات کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری را فراهم می کند. ...
image_fullsize_bf121bd7-3112-454e-a61d-5b349410e57f_21baae7e-7a82-4bc6-b809-51adf1e35a76_main-300x

لطفا اتحادیه اروپا را ترک نکنید!

در حالی که همه‌پرسی لغو عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا فردا برگزار می‌شود، رهبران برخی از شرکت‌های بزرگ فرانسوی از بریتانیایی‌ها خواستند تا به منظور حفظ امنیت مشاغل و سرمایه‌گذاری، به ماندن در اتحاد...