139504011539129687966674

ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از افغانستان هم عقب افتاد...

ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که در سه سال اخیر بیش از ۶۰ درصد در سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش داشته است. این در حالی است که ترکیه، هند، عربستان، امارات و حتی افغانستان هم شاهد افزایش جذب سر...