13941003000060_PhotoA

ماجرای تهیه آبلیمو‌های شیمیایی در کارخانجات...

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه استاندارد جدید آبلیمو طی دو تا سه ماه آینده تدوین خواهد شد، گفت: استانداردهای جدید با هدف اصالت سنجی مواد اولیه موجود در فرآورده‌های ...