اقتصاد مقاومتی

۲ فاز عملیاتی دولت درخصوص اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم...

دولت گزارش داد، اقدام بی‌درنگ رییس‌جمهور در ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۲ مبنی بر تعیین معاون اول رییس جمهور به عنوان مسئول ساماندهی اقدامات، سبب شد تا رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستورکار دولت تدبیر و امید و د...