افزایش 30 درصدی قیمت گل محمدی

رئیس انجمن گیاهان دارویی گفت:قیمت گل محمدی به سبب افزایش تقاضا و مشکلات تولید تحت تاثیر نبود آب کافی نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی مواجه بوده است. ...