دولت 72 هزار میلیارد ریال به کشاورزان بابت گندم بدهکار است...

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان نزدیک به ۱۴۴ هزار میلیارد ریال است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد پول گندم کشاورزان پرداخت شده است و هفته آینده بخش قابل توجهی از مطالبات نیز پ...

آقای وزیر چشم کشاورزان به دست شماست

در حالی که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد اما کشاورزان از پرداخت نشدن بهای گندم و دسترنج یکساله‌ خود گلایه دارند و در فصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل رو به رو هستند...

آقای وزیر چشم کشاورزان به دست شماست

در حالی که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد، اما کشاورزان از عدم پرداخت بهای گندم و دسترنج یکساله‌شان گلایه دارند و فصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل رو به رو هستند. ...

افزایش وابستگی ایران به واردات غذا در پسابرجام...

بیزینس مانیتور با اشاره به لغو تحریم‌ها علیه ایران نوشت بازگشت رشد اقتصادی در دوران پسابرجام سریعترین تاثیر خود را بر مصرف خواهد گذاشت و چنانچه اقدامی در جهت افزایش تولید داخل نشود این کشور در سال ها...

گندم‌ وارداتی ثبت سفارش شده قبلی خریداری می‌شود...

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات گندم ادامه دارد، گفت: برای جلوگیری از ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی، گندم‌ وارداتی که قبل از ممنوعیت، ثبت سفارش شده توسط شر...