خون گل کاران در شیشه گل فروشان

کشاورزانی که با صرف هزینه و وقت بسیار، سال ها تلاش کرده اند تا گل های زینتی خود را برداشت کنند، در نهایت مجبورند محصول خود را به قیمت بسیار ناچیزی به دکه های گل بفروشند. در حالی که در این بین دلال وج...