نرخ رشد اقتصادی برای سومین فصل متوالی از قلم افتاد...

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم ۹۴ را منتشر کرد. اما به روال دو فصل گذشته، نرخ رشد اقتصادی را از قلم انداخت و در این گزارش به جای اعلام نرخ رشد سال ۹۴ بار دیگر نرخ رشد سال ۹۳ را اعلام ک...