وزیر کار: حل مسائل بزرگ کشور به فرهنگ سوم خردادی نیاز دارد...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز برای حل مسائل کشور نیازمند انسان‌هایی از جنس حماسه سوم خرداد هستیم. فرهنگ سوم خردادی با ملت همراه است؛ خرمشهر با عقلانیت و صبر و سخت‌کوشی و مدارا و ایثار آزا...