گران شدن روغن، نتیجه لابی با معاون اجرایی دولت یازدهم...

روزنامه جوان درباره گران شدن روغن نوشته است:‌ لابی بی‌نظیر انجمن صنفی روغن نباتی با دولتی‌ها موجب شده تا معاون اجرایی دولت تدبیر و امید مجوز گران شدن کالایی را صادر کند که این کالا در دنیا در حال ارز...