2 عامل که باعث گرانی خرما شد

رئیس انجمن ملی خرمای کشور گفت: افزایش تقاضا و افت ۳۰ درصدی تولید خرما در سال ۹۴ به دلیل شرایط آب و هوایی و هجوم آفت زنجره خرما به نخلستان‌های کرمان منجر به افزایش قیمت خرما شده است. ...