گرانفروشان می‌تازند

مدت‌هاست که موضوع تنظیم بازار میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دست به دست می‌شود و بازار کالاهای اساسی بدون متولی تنظیم بازار پیش می‌رود. از همین رو کالاهای اساسی به بهانه‌های مخت...