تولید گاز شیل ارزان دروغ بزرگ رسانه‌های آمریکایی...

رسانه‌های آمریکایی تلاش کردند تا نشان دهند که هزینه تولید گاز شیل در این کشور کاهش یافته و این گاز از این به بعد با قیمتی ارزان در آمریکا تولید می‌شود اما حقیقت نشان می‌دهد که این انگار توهمی بیش نیس...