سفر به آغار و دالان؛گاز در فلات مرکزی ایران هم زبانه می کشد...

به اقرار موسسات مطالعاتی بین المللی انرژی، ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان است،سفر چند ساعته به منطقه زاگرس جنوبی نشان داد تکیه گاه ایران در این حوزه تنها پارس جنوبی نیست بلکه مجموع میادین گازی...