انبه کیلو 14 هزار تومان

انبه درجه یک با قیمت هر کیلو ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان در میوه فروشی‌های سطح شهر، جز گران‌ترین میوه ها درفصل تابستان شمرده می‌شود. ...