کاهش رتبه اعتباری ترکیه قوت گرفت

با احتمال قوت گرفتن کاهش رتبه اعتباری ترکیه از سوی موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی، مشاور ارشد اردوغان اعلام کرد: کاهش رتبه اقتصادی ترکیه از سوی موسسات رتبه‌بندی مودی و فیچ اعتبار بین‌المللی آنها را نابو...

بهره اقتصادی آمریکا از ترکیه

کودتای ۱۵جولای در ترکیه بعد از حدود نزدیک به دو دهه باعث شد دوباره به این پدیده سیاسی، دلایل و پیامدهای آن در ترکیه پرداخته شود و... بسیاری از محاسبات و تصوراتی که درمورد ترکیه خصوصا جایگاه نظامیان د...