قرارداد نیروگاه‌سازی با شرکت‌ترکیه‌ای علیه منافع ملی است...

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اعلام این که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه علیه منافع ملی است تصریح کرد: وقتی می‌شود این قرارداد را به سازندگان داخلی بدهیم و آن‌ها شریک ب...

بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کند

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: وجود کارت سوخت می‌تواند از قاچاق جلوگیری کرده و انضباط آماری ایجاد کند ضمن اینکه می دانیم دونرخی شدن در وضعیت کشور ما نوعاً فساد ایجاد می کند. ...

اختیار دو نرخی شدن بنزین دست دولت است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت مخالف دو نرخی شدن است گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون در اختیار دولت است و دولت هم مخالف آن می‌باشد می‌تواند نسبت به دو نرخی یا تک‌نرخی بودن تصمیم گی...