تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض شهری بازسازی بافت فرسوده...

شهردار تهران از تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض شهری برای متقاضیان بازسازی بافت فرسوده خبر داد و گفت:تامین زیرساخت‌ها در مناطق بحرانی و آسیب‌پذیر بافت‌های شهری پس از شناسایی باید در اولویت قرار بگیرد و روش‌های...