برگزاری بی‌خاصیت‌ترین نشست اوپک با طعم نفت 50 دلاری...

یکصدو شست و نهمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت درحالی در وین اتریش با حضور ۱۳ عضو این سازمان برگزار می‌شود که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند این جلسه بی خاصیت ترین نشست در طول سالهای اخیر است. ...