آغاز تبادل اطلاعات بین انبارهای سازمان بنادر و گمرک...

اقتصادپرس: براساس این برنامه در گام اول قبض انبار الکترونیک انبارهای طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در منطقه ویژه شهید رجایی به بارنامه م...