دسترسی کشاورز به بازار شهرها راهکاری برای حذف دلال...

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس با بیان اینکه خشک شدن لیمو عاملی برای افزایش نرخ لیمو است، گفت: ایجاد بازار تولید به مصرف توسط کشاورز دلالان را حذف می‌کند، اما لاز...

طرح قیمت تضمینی رضایت ذرت‌کاران را جلب نکرد...

با وجود اینکه گفته می‌شد با اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و کاهش بار مالی دولت، کشاورزان زودتر به پول فروش محصولشان می‌رسند، اما اجرای این طرح به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی دولت، ...