لطفا اتحادیه اروپا را ترک نکنید!

در حالی که همه‌پرسی لغو عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا فردا برگزار می‌شود، رهبران برخی از شرکت‌های بزرگ فرانسوی از بریتانیایی‌ها خواستند تا به منظور حفظ امنیت مشاغل و سرمایه‌گذاری، به ماندن در اتحاد...