واگذاری اماکن تاریخی کردستان به بخش های غیر دولتی...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با تاکید بر حفظ و مرمت آثار تاریخی گفت: اماکن و خانه های تاریخی جهت استفاده در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با شرایط خاص به بخش های خصوصی واگذار...

فرهنگ وآموزش زیربنای توسعه

هر چند که آسفالت جاده و ساختمان سازی هم لازم است ولی باید توجه داشت که برای رسیدن به توسعه به معنای واقعی کلمه باید نوع فرهنگ و دیدگاه مردم را نیز تغییر کرد و این مهم تنها با کار فرهنگی امکان پذیر و ...