روباهی که گرگ می شود

تروریسم در ایران در نخستین حلقه پیچیده خود با نام گروهک منافقین پیوند دارد. به طوری که از میان بیش از ۱۷ هزار شهیدی که در ایران در قالب اقدامات تروریستی جان باخته اند قتل عام بیش از ۱۲ هزار نفر آنها ...