اولین عامل افزایش بهره وری؛ کاهش هزینه تولید...

اقتصادپرس: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران را تا این حد عقب نگه داشته است میزان پایین بهره وری در کشور است که  طبق گزارش رسمی سازمان بهره‌وری آسیا، سهم بهره‌وری در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از ۱۰...