وام، مسکن را رونق نمی‌دهد

آرمان سیاست‌های وزارت مسکن را زیر سوال بدره نوشته است:‌ درباره وام مسکن که در سال های اخیر مطرح شده و کاهش نرخ سود آن، باید عنوان کرد که این موضوع پاک کردن صورت مساله است. مساله رکود مسکن بزرگ‌تر از ...

از معذرت‌خواهی وزیر تا سیاست‌های بازار پول و سرمایه...

این روزها بازار سرمایه ایران با افت و خیزهای فراوانی مواجه است؛ به طوری که فعالان بازار سرمایه هر لحظه چشم انتظار اتفاق تازه ای در این عرصه هستند. همچنین سیاست های پولی بانک مرکزی در این مقطع زمانی ب...