کاهش رتبه اعتباری ترکیه قوت گرفت

با احتمال قوت گرفتن کاهش رتبه اعتباری ترکیه از سوی موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی، مشاور ارشد اردوغان اعلام کرد: کاهش رتبه اقتصادی ترکیه از سوی موسسات رتبه‌بندی مودی و فیچ اعتبار بین‌المللی آنها را نابو...