آمادگی کامل برای تأمین برق پایدار تهران در تابستان 95...

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از آمادگی کامل این شرکت به منظور تأمین برق پایدار شهر تهران در تابستان ۹۵ و ایجاد تمهیدات ویژه به منظور پایداری شبکه برق رسانی خبر داد. ...