حرکت خلاف جهت قیمت انشعاب برق با تورم

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،گفت: افزایش قیمت کنتور و هزینه برق مصرفی مشترکان با نرخ تورم تناسبی ندارد و کمیسیون انرژی دراین رابطه از مسئولان مربوطه پیگیری های لازم را انجام می دهد. ...