شاخص قیمت کالای صادراتی پارسال ۱۴.۸ درصد افزایش یافت...

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل پاییز ۱۳۹۴ برابر است با ۲۰۵٫۸، که نسبت به فصل قبل ۲٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹٫۳ درصد افزای...