سهم تعاون کمتر از ۵ درصد اقتصاد کشور

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مقاومتی گفت:‌ نقاط ضعف تعاون در فراکسیون تعاون جمع‌آوری شده و مجلس آمادگی دارد، قوانینی که با نقص مواجه هستند، را مطابق با پیشنهاد و راهک...