دیوار کوتاه کارگران ساختمانی در دریافت خدمات تأمین اجتماعی...

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از رویه سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و عدم تأمین کمک‌هزینه ازدواج و دیگر مزایای آن با وجود پرداخت حق‌بیمه یکسان، گفت: سازمان آموزش فنی‌وحر...

خبرخوش ربیعی درهفته کارگرعملی نشد/کارگران همچنان منتظر بیمه...

در حالی وزیر کار از آغاز اجرای بیمه کارگران ساختمانی خبر می دهد که عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان می‌کند که همچنان منتظر ابلاغ بیمه کارگران ساختمانی هستیم. ...